#vedran horvat

Berlin: GONG, Solidarna i Zakošek – o ‘desnom ekstremizmu’ u Hrvatskoj

'Rasprava će omogućiti uvid u inovativnu aktivističku i filantropsku praksu otpora protiv neprijateljskih napada na ljudska prava.'

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva: Još jedna javna institucija preko koje nevladine udruge...

AKTIVNO SUDJELOVALI PROTIV REFERENDUMA O BRAKU

NAJNOVIJE