#Vijeće za nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Može li Gordan Bosanac ostati članom Vijeća za nadzor tajnih službi nakon stranačkog angažmana?

No stavovi Gordana Bosanca o nacionalnoj sigurnosti tu i nisu najbitniji

Objavljen javni poziv za članove Vijeća za nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

U Vijeće mogu biti imenovani hrvatski državljani visoke stručne spreme

NAJNOVIJE