#ilegalni moigranti

ilegalni migranti

Europska komisija traži od BiH lokacije za nove prihvatne centre za migrante, u zamjenu...

U BiH trenutačno boravi oko 7.600 ilegalnih migranata

NAJNOVIJE