#Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

(VIDEO) Prof. dr. sc. Markotić o koronarivusu: ‘U Klinici za infektivne bolesti pripremamo se...

'Ovo je najveći problem za kliničare jer se u inkubaciji može prenijeti virus'

Iako mnogima smeta, nema ničega spornog u suradnji HKS-a i Klinike Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad.

NAJNOVIJE