#komunizma

Alojzije Stepinac – nadbiskup koji je činio sveta djela, a probleme je imao zbog...

Komunističke vlasti u početku nisu napadale Stepinca, što se ubrzo promijenilo jer nadbiskup s drugim biskupima nije htio zadovoljiti Titovu želju da se Katolička Crkva u Hrvata odvoji od Vatikana

NAJNOVIJE