#Lana Bobić

(VIDEO) Tko je feministica Lana Bobić – nova komentatorica HRT-ove emisije Peti dan

Područje akademskog interesa su joj feministička teologija, odnosno feministička kritička teorija u religiji, a završila je teologiju na Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju “Matija Vlačić Ilirik”

(VIDEO) Luka Mlinarić: Istanbulska konvencija u svojim temeljima sadrži rodnu ideologiju, koja je u...

Dopustite nama da sagledamo kritički ono što se nudi Hrvatskoj

NAJNOVIJE