#Laurence Wilkinson

Surogatstvo De Sutter konačno odbačeno u Vijeću Europe

Vijeće Europe je s 83 glasa za, 77 protiv i 7 suzdržanih, odbacilo u utorak prijedlog koji bi otvorio prostor za legalizaciju surogatstva u cijeloj Europi

NAJNOVIJE