#Luka Prcela

Luka Prcela: Samo sam propovijedao evanđelje

U ZATVORU OD 1983. do 1986.

NAJNOVIJE