#Michael Berenbaum

jasenovac

Uz potporu Vlade Srbije i Filmskog centra Srbije snima se film o logoru Jasenovac

O broju žrtava nema suglasnosti.

NAJNOVIJE