#Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Iako mnogima smeta, nema ničega spornog u suradnji HKS-a i Klinike Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad.

NAJNOVIJE