#p.e.n. centar

Nadežda Čačinović – nakon Hrvatskog društva pisaca za političko djelovanje iskorištava P.E.N. centar

Prije nekoliko dana osnovana je stranka Nova ljevica, a za predsjednika izabran je Dragan Markovina, za potpredsjednicu Rada Borić, dok su u Izvršni odbor ušli i Želimir Brala, Mirjana Kučer i Nadežda Čačinovič.

NAJNOVIJE