#paula zore

Radikalne ljevičarke: Traže da plaćate svojim novcem njihove pobačaje i ukinule bi poštivanje tuđe...

Ovu platformu osnovali su 2017. godine "feministički kolektiv fAktiv i "Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter

(VIDEO) Ante Čorušić: ‘Namjerni prekid trudnoće nije liječenje već medicinska usluga na zahtjev’

Zibar ističe da je priziv savjesti europska suvremena stečevina

NAJNOVIJE