#prejudiciranje krivnje

Slučajevi Dolac, Škalamera i Vukovar – Milorad Pupovac i prejudiciranja krivnje na etničkoj osnovi...

Slučajevi Dolac, Škalamera i Vukovar - Milorad Pupovac i prejudiciranja krivnje na etničkoj osnovi su vrlo opasni za suživot i mir u Hrvatskoj

NAJNOVIJE