#razvoj demokracije

biden

SAD daje 690 milijuna dolara za ‘razvoj demokracije u svijetu’

SAD daje 690 milijuna dolara za 'razvoj demokracije u svijetu' - zabrinutost za za Izrael i Indiju

NAJNOVIJE