#sekularna država

Index proglašava uglednim Žarka Puhovskog, a Haški sud odbacio njegove dokaze kao nevjerodostojne

Portal Index posljednjih dana vodi kampanju protiv Katoličke Crkve i komentatora Glasa...

Ivan Miklenić: Sekularisti i vjerske slobode

U Ustavu RH zapisano je da je Hrvatska »jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država« i ne postoji opis Hrvatske pojmom »sekularna država«

TradFest 2016 – Festival tradicije i konzervativnih ideja

Općenito, obrađivat će se teme o: obitelji, sekularnosti, spolnom odgoju, zaštiti života od začeća, kulturi smrti, rodnoj ideologiji...

Udruga David želi državni novac za sebe, ali ne i za Katoličku crkvu

KOLIKO SU VJERODOSTOJNI?

Hrvatska je zemlja katoličke kulture – ali to ne priznaju ateističke udruge s...

BUNE SE BEZ PRAVIH ARGUMENATA

Moderna demokracija: sekularna Europa izgurala kršćane u geto

Okrugli stol s temom: "Odnos Crkve i države u modernoj demokraciji” održan je danas u auli Sveučilišta u Zagrebu. Na okruglom stolu u organizaciji...

NAJNOVIJE