#sigurnosno obavještajne agencije

Sastaje se Vijeće za nacionalnu sigurnost: O nabavi eskadrile izraelskih F-16 i radu sigurnosno-obavještajnih...

Kako je najavljeno, bit će riječi i o aferi SMS

Tko je Gordan Bosanac – koga je HDZ podržao za nadzor sigurnosno-obavještajnih službi?

Napisao je članak "Hrvatski civilni kapaciteti za mirovne operacije" za Časopis za regionalnu sigurnost sa sjedištem u Beogradu.

SOA na zahtjev premijera pregledala e-mailove Martine Dalić

Pregled je tehnički obavljen temeljem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH

Vijeće za nacionalnu sigurnost usvojilo Smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija

Ured predsjednice priopćio je u utorak da su na redovitoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost usvojene Smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija za 2017. godinu, u okviru čega su razmotreni ključni prioriteti u radu sigurnosno-obavještajnih agencija u idućem razdoblju

NAJNOVIJE