#Studentski zbor Filozofskoga fakulteta

Imenovana povjerenstva za ponovljene izbore za Studentski zbor FFZG-a

Članovi bivšega Studentskog zbora FF-a usprotivili su se jučer u priopćenju načinu na koji se ustrojava izborna infrastruktura jer je članove povjerenstava iz redova studenata predložio Studentski zbor Sveučilišta u kojemu nema predstavnika FF-a, dok je Inicijativa članova Fakultetskoga vijeća FF-a ustvrdila da rektor i dekan namjerno i svjesno zaobilaze Vijeće FF-a te se suprotstavljaju volji većine članova Vijeća kršeći, pisane zakone i statute.

Marko Ljubić: Revolucionari s Filozofskog ponovo jašu

Maja Sever nasilno nameće dramatičan i patetičan ton kao da se javlja s bojišta, iako pored nje umjesto tenkova prolaze studenti, nema kaosa, nereda, ništa se dramatično ne događa, ali nedostatak slikovnih argumenata žena pokušava nadoknaditi pumpanjem govorne dramatičnosti.

Studentski zbor FF-a: Dekan Previšić nije dopustio da se glasuje o njegovu razrješenju

Dekan Previšić napustio sjednicu zajedno s troje prodekana

NAJNOVIJE