#Thorbjoern Jagland

VE hvali Hrvatsku za ratifikaciju Istanbulske konvencije, opravdavaju da je ‘u nekim država pogrešno...

"Moramo se nastaviti boriti za ratifikaciju u svim zemljama članicama Vijeća Europe."

Glavni tajnik Vijeća Europe pohvalio ratifikaciju IK: ‘Ona se ne bavi rodnom ideologijom’

Sugovornici su se složili oko potrebe daljnjeg angažmana i konstruktivnog rješavanja

Glavni tajnik VE čestitao Vladi na ratifikaciji Istanbulske konvencije

"Drago mi je da se Hrvatska pridružila"

Glavni tajnik Vijeća Europe izrazio zabrinutost najavljenim zakonskim restrikcijama za azilante

Glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjorn Jagland izrazio je, u pismu slovenskom premijeru Miri Ceraru, zabrinutost prijedlogom izmjena zakona o strancima prema kojemu bi policija, u slučaju velikog izbjegličkog vala, već na granici mogla odbijati migrante koji u zemlji žele zatražiti azil

Vijeće Europe osudilo kršenje ljudskih prava u Fergusonu

PRETJERANA UPOTREBA SILE

NAJNOVIJE