#žarko alfirević

ravnateljice Ana-Maria Šimundić

Radnici KB Sveti Duh podnijeli novu kaznenu prijavu protiv Tomaševićeve ravnateljice zbog zapošljavanja protivno...

Ana-Maria Šimundić prijavljena je zbog kaznenog djela zlouporaba položaja i ovlast. Ovo je samo jedna u nizu prijava radnika
matijević

Radnici KB ‘Sv. Duh’ dopunili kaznenu prijavu protiv dr. Matijevića, novog predstojnika ginekologije

U prijavi se spominje i svađaAlfirevića i Matijevića oko priziva savjesti u vrijeme provedbe natječaja za predstojnika ginekologije

Radnici KB ‘Sv. Duh’ dopunili kaznenu prijavu protiv liječnika koje je angažirala nova ravnateljica

Radnici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu podnijeli su dopunu kaznene prijave protiv bolnice

NAJNOVIJE