#željko alfirević

KB Sveti Duh

Radnici KB ‘Sv. Duh’ podnijeli nove kaznene prijave protiv liječnika koje je angažirala nova...

Radnici optužuju Alfirevića, Štimca i i Šimunidć za ugovaranje „ping-pong“ poslova po kojima se međusobno savjetuju

NAJNOVIJE