Guido Hornik: U HRT-ovoj emisiji Veterani mira izrečeno je niz neistina, a prešućen niz događaja

Foto: Guido Hornik

U HRT-ovoj emisiji “Veterani mira” koja se prikazivala 30. prosinca na 1. programu, gostovala je Nevenka Benić, Državna tajnica Ministarstva hrvatskih branitelja.

Nakon emisije reagirao je dragovoljac i branitelj Domovinskoga rata Guido Hornik koji želi osvijetlili “niz neistina i prešućenih događaja” koje su se dogodile u emisiji i demantirati sadržaj kao oštećene osobe.

>Guido Hornik: Ministarstvo hrvatskih branitelja- s kime se druži i kome služi

Kroz razgovor s Nevenkom Benić, dio pitanja bio je usmjeren na aktivnosti MHB-a u 2017. godini gdje su se kao prvi zadaci i značajne inicijative MHB-a spominjali povrat smanjenja 10% mirovina hrvatskim braniteljima iznad 5.000,00 kn. i spajanje mirovina koje je SDP-ova Vlada temeljem ZOMO 2014. razdvojila na opći i posebni dio.
Cijeli demanti pročitajte u nastavku.

“U prvoj temi, razdvajanja mirovina, gđa Nevenka Benić izjavila je da je među prvim zadacima MHB-a bilo objedinjavanje mirovina i ukidanje određenih članaka. Kako je istina puno drugačija od njene izjave, sa niz nepoznatih činjenica koje su se odigravale u vremenu od 2015. god. do 2017. god. molim Vas za objavu istih kako bi se dobila prava istina o navedenom.

 1. Mirovine ostvarene po posebnim propisima su razdvojene na opći i posebni dio temeljem novog Zakona o mirovinskom osiguranju iz 2014. godine u „režiji“ SDP-ove Vlade.
 2. Gđa Nevenka Benić, u to vrijeme načelnica odjela u MHB pod ministrom g. Fredom Matićem, branila je taj diskriminirajući Zakon i razdvajanje mirovina tvrdeći da on nije štetan za branitelje i njihove mirovine. Uz Vladu Marića, tadašnjeg savjetnika predsjednika RH g. Ive Josipovića, koji je organizirao taj sastanak bila su osim mene prisutna i dva pripadnika ATJ Lučko koji mogu tu priču potvrditi.
 3. Današnji Ministar g. Tomo Medved bio je u to vrijeme, Vladavine SDP-a i kreiranja tog Zakona, član povjerenstva za analizu razdvajanja mirovina sjedeći uz tadašnjeg ministra rada i mirovinskog sustava g. Miranda Mrsića dajući legitimitet tom diskriminirajućem i omalovažavajućem Zakonu podržavajući niz „nerazumnih“ konstatacija vezano uz mirovine.

Jedna od takvih „neodrživih“ konstatacija, potpisana od istog, je da su mirovine hrvatskih branitelja razdvajanjem narasle od 10 do 30%, iako se je to desilo samo kod bivših pripadnika JNA kojima je temeljem čl.185. dokupljivao i priznavao staž od 1970 do 1991. god. iz JNA (u prilogu). Očito je da današnji ministar Tomo Medved nije pojma imao što se dešava sa braniteljskim mirovinama i što piše u svom dopisu koji šalje na adrese mnogih udruga i pojedinaca.

Ako današnji Ministar smatra da taj Zakon nije bio ispravan i ako se je borio sa njegovu izmjenu kako opravdava svoj rad i svoje prisustvo u tom povjerenstvu. Zašto nije tada napustio to povjerenstvo ili javno nastupio i rekao da taj Zakon nije pošten i da je poguban za populaciju koju je zastupao u tom povjerenstvu.

 1. Činjenica je da je, u isto vrijeme dok je današnja Državna tajnica gđa Nevenka Benić i današnji ministar hrvatskih branitelja g. Tomo Medved podržavali taj Zakon i razdvajanje mirovina, grupa od 27. branitelja skupljenih iz 5. braniteljskih udruga i jedne civilne pokrenula „Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona sa Ustavom“ i to čl. 80., čl. 89., i čl. 94. st.2. Zakona o mirovinskom osiguranju, zastupajući interese svih umirovljenih branitelja i stradalnika Domovinskog rata 
 2. Činjenica je da odgovor i mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava Ustavnom sudu na predanu Ocjenu ustavnosti, ukazuje da je Zakon diskriminirajući i nezakonit prema samo jednoj ciljanoj kategoriji, a to su hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata.
 3. Činjenica je da gđa Nevenka Benić i g. Tomo Medved u to doba nisu nalazili niti dijelili mišljenje da je taj Zakon diskriminirajući i štetan za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
 4. Činjenica je da „šator“ i tadašnji samoprozvani vođe branitelja među kojima se je nalazio i današnji ministar HB-a nisu nalazili potrebe da se uključe ili bore za izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju i diskriminirajuće učinke tog Zakona.
 5. Činjenica je da je grupa branitelja koja je podignula „Ocjenu ustavnosti“ imala zabranu konferencije za novinare po tom postupku u sklopu „šatora“ nego su je održali u prostorijama UIO. http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/ustavnom-sudu-predan-zahtjev-za-ocjenu-ustavnosti-zakona-o-mirovinskom-osiguranju-koji-diskriminira-dio-braniteljske-populacije-890180/

> Diskriminacija branitelja: bivši pripadnik NOR-a preko 100% vrjedniji od hrvatskog ratnog vojnog invalida

 1. Činjenica je da su Udruge koje su podigle „Ocjenu ustavnosti“ bile napadane od strane MHB da se Zakon ne može mijenjati dok se ne povuče ista, iako to nije bila istina. Svrha tih napada poznata je očito samo „onima gore“ ali da se je Tužba povukla pitanje dali bi se ikada mirovine objedinile.
 2. Činjenica je da je Vlada RH izvršila izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 120/2016) brišući točno navedene članke iz Prijedloga za ocjenu suglasnosti Zakona sa Ustavom (80, 89 i 94. st.2.) čime je MHB suprotno izjavi Državne tajnice gđe Nevenke Benić bilo nevažni i nebitni čimbenik u postupku objedinjavanja mirovine, posebice nakon odgovora od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao nosioca i kreatora tog Zakona.

Potvrdu ove činjenice možemo pronaći i u odgovoru Ustavnog suda koji se je prema odvjetnicima obratio dopisom dali se slažu sa navedenim izmjenama Zakona i brisanjem članaka koji su bili sporni.

 1. Činjenica da je ZOMO iz 2014. godine osim navedenih diskriminirajućih članaka 80, 89 i 94. st.2. imao i niz drugih negativnih konotacija koje su utjecale na Vladinu odluku kao što su; prijevarna radnja kroz „Javnu raspravu“ ne poštujući čl. 7. Zakona o pravu na pristup informacijama, nepoštivanje roka od 30 dana „Javne rasprave“ sukladno čl. 1. i čl. 3. Ustava RH i čl. 11. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, nepoštivanje zabrane retroaktivnosti Zakona sukladno čl. 90. st. 4. i 5. Ustava RH i najbitnije nepoštivanje čl. 58. st. 3. Ustava RH koji kazuje da Posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja.

Drugi tema na rad MHB-a u 2017. god. gđe NEVENKE BENIĆ odnosio se na povrat mirovine u iznosu od 10% i ponovne priče o značajnoj inicijativi MHB u tom postupku. Sukladno činjeničnom stanju koje je u suprotnosti s pričom imenovane dostavljam Vam par detalja i na te okolnosti.

  01) Mirovine iznad 5.000,00 kn smanjene su 2014. godine temeljem ZOSMPP-a iz 2013. godine (NN 157/13).

  02) U taj Zakon (za razliku od HDZ-ovog iz 2010. godine) unesen je članak 6.a koji govori o uvjetima kada će se izvršiti povrat tog smanjenja mirovina. Bitno je pri tome spomenuti da čl. 6.a. u sebi ima uvjet koji je nemoguće ispuniti (deficit na tromjesečnoj razini) o čemu se je očitao i sam HZMO kao predlagač Zakona.

  03) Uvjeti povrata ostvarili su se 01.10.2016. godine ali MHB niti Vlada ne reagira na tu činjenicu.

  04) Suprotno izjavi Državne tajnice gđe Nevenke Benić, Vlada u kojoj sjedi i ministar HB-a g.Tomo Medved, pokušava obmanjivanjem i skrivajući od branitelja i stradalnika Domovinskog rata izmjenama i dopunama čl. 6.a. odgoditi primjenu uvjeta i povrata mirovine.

Potvrda ovog čina je i prijedlog „Javne rasprave“ kao preduvjeta za izmjenu Zakona po tom pitanju, gdje bi se brisali definirani uvjeti (BDP i deficit) a stavili novi i time odgodili i spriječili braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata povrat smanjenja mirovina.

Ti novi uvjeti glasili su da bi se povrat mirovina počeo vračati sukladno gospodarskim mogućnostima čime se otvara mogućnost manipulacije, samovolja Vlade i kupovanja biračkih glasova.

  05) Činjenica je da 17.000 branitelja i stradalnika Domovinskog rata započinju Zahtjevima i Žalbama prema HZMO-u pokretati postupak povrata oduzetih 10% mirovine, stvarajući si Zakonske uvjete za utuživanje.

U radio emisiji „Prva crta“ Državni tajnik MHB-a g.Ivan Vukić otvoreno je izjavio da su pristali na povrat mirovina jer su se uplašili tužbi, čime je izjava gđe Nevenke Benić da je MHB odradilo povrat, besmislena.

  06) MHB suprotno mišljenju gđe Nevenke Benić apsolutno ne reagira na pritisak branitelja, pisane zahtjeve od strane pojedinih udruga i uvjete iz čl.6.a. ZOSMPP-a.

  07) Udruge i pojedinci preko odvjetnika šalju „cirkularna pisma“ prema Vladi, Ministru hrvatskih branitelja i Ministru financija da poštuju odluke Ustavnog suda i uvjeta iz čl. 6.a. ZOSMPP-a ali nažalost bez uspjeha ili bilo kakvog odgovora.

  08) Odvjetnički tim koji zastupa branitelje (istog sastava kao i na Ocjeni ustavnosti) u međuvremenu nalazi odluku Ustavnog suda koja nalaže i obvezuje Vladu da u trenutku kada nastupe uvjeti povrata iz čl. 6.a. ZOSMPP-a Vlada mora vratiti smanjene mirovine bez odgode.

  09) Vlada RH ali i MHB koje je upoznato sa tom činjenicom i odlukom Ustavnog suda se oglušuje na dopise.

  10) Vlada RH odlukom vraća javnim i državnim službenicima smanjene plaće, pod istim uvjetima koje imaju u čl. 6.a. i mirovine branitelja 9. mjeseci prije, odnosno 01.01.2017. godine.

  11) Vlada RH vraća smanjenje mirovina iznad 5.000,00 kn. hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata svojom odlukom tek 01.09.2017. godine stvarajući 11 mjeseci duga nastalog od trenutka nastanka uvjeta iz čl. 6.a. ZOSMPP-a (NN157/13).

  12) Ministar financija Zdravko Marić samoinicijativno proglašava da su uvjeti za povratak mirovina nastali tek izglasavanjem proračuna u Saboru zanemarujući i ne poštujući uvjete propisane čl. 6.a. ZOSMPP-a i odluke Ustavnog suda.

  13) Zbog zanemarivanja od strane MHB-a kao i svih ostalih institucija branitelji i stradalnici domovinskog rata pokrenuli su postupke Prijedloga mirnog rješenja spora pred Državnim odvjetništvima sukladno čl. 186.a. Zakona o parničnom postupku kako bi mogli krenuti u utuživanje sa osnova duga nastalog od 01.10.2016. godine sukladno ispunjenju uvjeta iz čl. 6.a. ZOSMPP-a.

U tom smjeru postavljam pitanje Državnoj tajnici NEVENKI BENIĆ kada misli vratiti dug nastao od ispunjenja uvjeta iz čl.6.a. ZOSMPP-a NN 157/13. Hoće li MHB i Vlada RH poštivati odluke Ustavnog suda i Zakona ili računaju na mali broj tužbi zbog lošeg imovinskog stanja braniteljske populacije.”

Guido Hornik

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [3.72 MB]

* Guido Hornik rođen je u Zagrebu 1964. godine. Tijekom studija na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu pridružuje se pripadnicima Jedinice za specijalne namjene Rakitje (kasnije 1. GBR) i nakon 15-ak dana obuke odlazi u Hrvatsku Kostajnicu. Nakon toga borio se na potezu Novskoj – Gradiška te u Oluji, također na prvoj crti bojišnice. Dragovoljac i branitelj Domovinskoga rata. Profesionalnu karijeru završio je u SIS-u, gdje je radio sve do 2000. godine kada je prisilno umirovljen temeljem članka 205. Zakona o obrani. Danas se predano bori za prava branitelja i aktivan je na brojnim projektima.

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.