N1 cenzurirao glasnogovornika Kaptola?

Foto: snimka zaslona

Vlč. Borna Puškarić, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, gostovao je na Uskrsni ponedjeljak u emisiji Novi dan N1 televizije, o čemu smo pisali ovdje, a cijelu snimku gostovanja moguće je pogledati na stranicama N1.

Glavna tema emisije bila je Istanbulska konvencija, odnosno stav Crkve prema Konvenciji.

Uz objavljenu snimku stranica donosi članak s transkriptom dijela razgovora, no, u njemu se ne nalaze transkribirane dvije ključne poruke koje je vlč. Puškarić kao glasnogovornik Kaptola poručio o Istanbulskoj konvenciji.

Prva od njih bila je da je Crkva za to “da se učini sve, apsolutno sve, za zaštitu žena, za zaštitu djece, za zaštitu obitelji, da se učini sve protiv toga velikog zla nasilja u obitelji”.

Druga poruka da je “papa Franjo “najteže riječi koristio upravo za rodnu ideologiju s kojom se potkapa ono što je za kršćansku vjeru i za kršćansku civilizaciju temelj – a to je čovjek kao muško i žensko. “To je nešto što je Sveti otac osudio kao ideološku kolonizaciju”. rekao je vlč. Puškarić.

Točna informacija o stavu pape Franje i Svete Stolice o rodnoj ideologiji i Istanbulskoj konvenciji ovih dana se kroz medije posebno pokušava “zamagliti”, a je li u ovom slučaju riječ o nenamjernom propustu ili namjernoj cenzuri, ostavljamo čitateljima da prosude sami.

U nastavku donosimo transkript dijela razgovora, objavljenog na N1, u kojem su izostavljene ključne poruke vlč. Puškarića, a zatim cjeloviti transkript napravljen prema snimci razgovora.

Transkript objavljen na N1:

Je li za Crkvu jedno od iskušenja i Istanbulska konvencija?

“S oltara se nikad ne čuju političke poruke, barem ja to tako ne vidim, ne postoje političke poruke s oltara, nego one poruke koje su pastiri dužni uputiti svome narodu – općeljudske vrijedosti za koje Crkva ima poslanje biti glasnogovornik u društvu. U medijima se može interpretirati da je riječ o političkim porukama, ali kada jedan biskup govori o vrijednosti života od začeća – ne upućuje poruku o pobačaju, nego govori o vrijednosti ljudskog života.”

Očekujete li nastavak dijaloga oko Konvencije?

“Jučer je naš nadbiskup poručio da je važno da se svi međusobno poštujemo i da postoji dijalog – Crkva će uvijek biti spremna slušati i to jest jedan od njezinih zadataka.”

Bilo je riječi da bi se onima koji budu za Konvenciju moglo oduzeti mogućnost nekih sakramenata – je li to moguće?

“Ono što je važno naglasiti za vjernike – one koji dolaze u crkvu – postoje neki uvjeti koje treba ispuniti. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, postoji javna sablazan i na te stvari moramo računati, ali bit će prilike da se i te stvari pojasne – euharistija je dar koji je ponuđen svim vjernicima, ali onim vjernicima koji žive s Crkvom i vjerom.”

Je li ovo što se dogodilo zadnjih dana podijelilo društvo?
“Ne bih rekao da se nešto posebno u zadnjih tjedan dana dogodilo, hrvatsko društvo doživljava te dinamike već duži niz godina, a danas u demokratskoj Hrvatskoj i kroz procese koji su vezani uz digitalnu tehnologiju i internet lakše je reći svoje mišljenje i mislim da je to važno – nismo više u vremenima koja bi možda neki htjeli. Danas je možda lakše ljudima i pojedincima izreći svoje stavove, a važno je da se o tome argumentirano raspravlja.”

Podržava li Zagrebačka nadbiskupija referendum oko ovog pitanja?

“Nije to pitanje na koje Crkva daje neke smjernice ili odgovore, prošli tjedan smo dali neke smjernice i odgovore i vidjet ćemo kako će se razvijati stvari.”

Kakav je Vaš osobni stav u vezi mogućeg referenduma?

“Ne podržavam Istanbulsku konvenciju jer smatram da uvodi rodnu ideologiju, koja je za Crkvu neprihvatljiva i to je temeljni razlog zašto izražavam taj stav, a ne sviđa mi se ono što se imputira svima koji su protiv Konvencije da su protiv zaštite žena od nasilja što je velika laž i što nije korektno. Tko se ako ne Crkva brine za one djevojke i žene koje moraju pobaciti, a oni možda koji sebi prisvajaju da se kao zalažu za njih – u tim trenucima ih nema.”

Hrvatski veleposlanik Ivica Maštruko kazao je da bi Papa Franjo …

“On nikada nije bio hrvatski veleposlanik u Vatikanu, on je bio posljednji jugoslavenski veleposlanik – to je velika razlika.”

On je izjavio da bi Papa Franjo glasao za Konvenciju.

“Ne znam, mislim da je to smiješno reći tako nešto, postoji pozicija Svete stolice gdje stoji da je narušen proces jer su tu pitanja oko kojih se nije postiglo konzensus. Postoji Pozicija stalne misije Svete stolice pri Vijeću Europe po pitanju roda gdje se spominje Istanbulska konvencija. Papa Franjo znamo koliko je njegov govor blag, dijaloški orijentiran, gdje uvažava svog sugovornika, a poznato je što je govorio oko ovog pitanja. Ta je izjava neozbiljna i nije točna.”

Kako tumačite da je Konvenciju ratificirala Italija?

“Ne znam, ne bih komentirao druge politike, procedure i države, mislim da svaka ima svoju dinamiku i ono što nas zanima je da u RH moramo gledati prije svega ono što se događa u RH i mislim da je dobro da se oko svega javno raspravlja.”

“Ne znam, bio sam u drugim stvarima ovih dana.”

 

Cjeloviti transkript:

Ovdje se nalazi cjeloviti transkript rađen prema snimci intervjua s Bornom Puškarićem, dio u kojem govori o Istanbulskoj konvenciji:

Je li za Crkvu jedno od iskušenja i Istanbulska konvencija?

“S oltara se nikad ne čuju političke poruke, barem ja to tako gledam i u Crkvi je doista to tako, ne postoje političke poruke s oltara, nego one poruke koje su pastiri dužni uputiti svojim vjernicima, svome narodu – općeljudske vrijednosti, istine za koje Katolička crkva ima poslanje biti glasnogovornik u društvu. U medijima se može interpretirati da je riječ o političkim porukama, ali to su prije svega poruke koje vjernici žele čuti, poruke ohrabrenja koje se tiču dostojanstva svakog čovjeka. Kada jedan biskup govori o važnosti života od začeća pa do naravne smrti – ne upućuje političku poruku o pobačaju, nego govori o vrijednosti ljudskog života, koja je takva i koja se ne mijenja. Tako da možemo, i u ovom kontekstu koji ste vi rekli, reći da možda se to može tako interpretirati, ali prije svega to je onaj zadatak Crkve da bude nositeljica dostojanstva svake ljudske osobe u društvu u kojem djeluje.”

Očekujete li nastavak dijaloga bez obzira što je Konvencija upućena na ratifikaciju u Sabor, očekujete li i dalje da se propituje što ratifikacija znači?

“Jučer je naš [zagrebački] nadbiskup uputio jednu vrlo značajnu propovijed gdje je rekao da je vrlo važno da se međusobno poštujemo, svi čimbenici u društvu, da postoji to međusobno poštivanje i kultura dijaloga – dakle, apsolutno dijalog, Crkva će uvijek biti ta koja je spremna slušati i to jest jedan od njezinih zadataka, ali u međusobnom poštivanju koje se očekuje.”

Bilo je riječi da bi se onima koji će glasovati za Konvenciju moglo oduzeti mogućnost nekih sakramenata – je li to moguće?

“Ono što je važno naglasiti za vjernike – ovdje govorim o onim vjernicima koji dolaze u crkvu. Pristupiti svetoj pričesti za Uskrs mogu oni koji su se pripremili kroz svetu ispovijed. Pričest jest ponuđena svakome, ali nije za svakoga. Znači da postoje neki uvjeti koje uvijek, u svakoj situaciji, treba vjernik zadovoljiti da bi mogao pristupi svetoj pričesti. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, u svakom slučaju, postoji javna sablazan i na te stvari moramo računati, ali bit će prilike da se te stvari pojasne. Euharistija je dar koji je doista ponuđen svim vjernicima, ali onim vjernicima koji doista žive u zajedništvu s vjerom ispovijedanom od Crkve.”

Je li ovo što se dogodilo zadnjih dana podijelilo društvo i koja je to podjela koju Vi vidite?

“Ne bih rekao da se nešto posebno u zadnjih tjedan dana dogodilo, hrvatsko društvo doživljava te dinamike već dugi niz godina, nažalost. Ja bih rekao da danas, Bogu hvala, u demokratskoj Hrvatskoj, i kroz procese koji su vezani uz digitalnu tehnologiju i internet, lakše je reći svoje mišljenje i mislim da je to važno – nismo više u vremenima koja bi možda neki htjeli. Ja danas mogu doći govoriti na televiziju, to je možda prije bilo teže. Danas je možda lakše ljudima, građanima, pojedincima, skupinama izreći svoje stavove, koji u ovom slučaju [Istanbulske konvencije] jedni imaju jedne, drugi imaju druge, pa neka se u argumentiranoj javnoj raspravi o tome diskutira.”

Podržava li Zagrebačka nadbiskupija prijedlog da se o ovome pitanju, pa i o nekim drugima, odlučuje na referendumu u Hrvatskoj?

“O tome nije bilo govora, nije to pitanje na koje Crkva daje neke smjernice ili odgovore. Prošli tjedan smo izdali priopćenje o svemu ovome što se događa oko Istanbulske konvencije i vidjet ćemo kako će se dalje stvari razvijati.”

Smatrate li da je referendum dobro rješenje?

“Ja svakako ne podržavam Istanbulsku konvenciju jer smatram da uvodi rodnu ideologiju, koja je za Crkvu neprihvatljiva i to je temeljni razlog zašto izražavam taj stav. Ono što mi se ne sviđa, a što se događa, vidimo i kroz medije zadnjih dana, da se imputira svima koji su protiv Konvencije da su protiv zaštite žena od nasilja i ranjivih skupina što je velika laž i što nije korektno, jer za nas je briga za dostojanstvo svake osobe, svake žene. Tko ako ne Crkva se brine za one žene, za one djevojke koje se nalaze na primjer u situaciji da moraju pobaciti, ja ih i znadem, a oni možda koji sebi prisvajaju tu priviliegiju da se samo oni zalažu za te osobe – u tim trenucima ih nema. Mislim da je to doista licemjerno. Apsolutno smo, kao što su rekli naši biskupi, kao što je već prisutno u hrvatskom zakonodavstvu, da se učini sve, apsolutno sve, za zaštitu žena, za zaštitu djece, za zaštitu obitelji, da se učini sve protiv toga velikog zla nasilja u obitelji, koje opet dolazi često zbog drugih razloga, koje se često ne žele otvoriti u ovim diskusijama – to je jedna stvar, a uvođenje rodne ideologije sasvim nešto drugo.”

Jedan od bivših veleposlanika, veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko izjavio je da bi Papa Franjo …

“On nikada nije bio hrvatski veleposlanik u Vatikanu, on je bio posljednji jugoslavenski veleposlanik u Vatikanu – to je velika razlika. Drago mi je da ste to otvorili, da to razjasnimo.

On je izjavio da bi Papa Franjo glasao za Istanbulsku konvenciju.

“Mislim da je smiješno uopće tako nešto reći. Postoji pozicija Svete stolice iz prošle godine koja jasno kaže da je nažalost došlo do toga da je proces [izrade] te konvencije narušen jer su se otvorila neka pitanja [o rodu] oko kojih se nije došlo do konsenzusa. Postoji Pozicija stalne misije Svete stolice pri Vijeću Europe po pitanju roda u kojoj se također spominje Istanbulska konvencija. Papa Franjo, znamo od početka koliko je njegov stil blag, dijaloški orijentiran, gdje uvažava svog sugovornika, a najčešće i onda kada on ne dijeli stavove koje Sveti otac ispovijeda i predstavlja kao poglavar Katoličke crkve, ali znamo da je najteže riječi koristio upravo za tu rodnu ideologiju s kojom se potkapa ono što je za kršćansku vjeru i za kršćansku civilizaciju temelj – a to je čovjek kao muško i žensko – i to je nešto što je Sveti otac osudio kao ideološku kolonizaciju. Tako da je jedna takva izjava [Ivice Maštruka] neozbiljna i nije točna.”

Kako tumačite da političku činjenicu da je kao katolička zemlja Konvenciju ratificirala Italija?

“Ne znam, ne bih komentirao druge političke procese i države, mislim da svaka država ima jednu svoju dinamiku,i ono što nas zanima je Hrvatska, mi moramo gledati prije svega ono što se događa u Hrvatskoj i mislim da je dobro da se oko svega otvori javna rasprava.”

Je li točno da je Crkva u Njemačkoj ovih dana podržala Konvenciju?

“Iskreno ne znam tu informaciju, bio sam u drugim stvarima ovih dana.”

Tko je Dragan Šolak – srpski biznismen koji je uz N1 nedavno postao i novi suvlasnik Nove TV?

Upozorimo kako ovo nije prvi slučaj da je portal N1 donosio netočne transkripte razgovora s pojedinim gostima, o čemu smo pisali i ovdje.

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr/hr.n1info