Otac petero djece za Narod.hr o demografskoj politici Plenkovićeve vlade: Radi se o PR-potezima i populizmu

Foto: Miljenko Marić

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pripremilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o doplatku za djecu te je otvorilo savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za taj Nacrt.

Savjetovanje je započelo 5. rujna, a u njega se svojim komentarom već uključio prof. Miljenko Marić, otac petero djece i predsjednik Udruge „4+“ iz Sinja, koji je ujedno bio i koordinator GI Narod odlučuje u Cetinskoj krajini.

S njime smo razgovarali o ovom Nacrtu, kao i općenito o demografskoj politici Plenkovićeve vlade.

Prof. Miljenko Marić: ‘Demografska katastrofa sve očitije prijeti i pustoši Hrvatsku’

Prof. Miljenko Marić šaljivo objasnio: ‘Svima koji su počinili zločin namjere da se referendum održi, garantira se oprost od kaznene odgovornosti’

(VIDEO, FOTO) Prof. Miljenko Marić: ‘Od početka prikupljanja potpisa režim je činio sve da spriječi referendum za pravedniji izborni sustav!’

Narod.hr: Otac ste petero djece i predsjednik udruge “4+” u Sinju. Biste li se još ukratko predstavili čitateljima Narod.hr-a?

Miljenko Marić: Rođen sam 11.09.1970.g. u Sinju. Oženjen, živim u Košutama u obiteljskoj kući sa obitelji.
Profesor sam filozofije i sociologije, hrvatski branitelj, muž jedne žene i otac petoro djece.
Zaposlen, radio jedno vrijeme u srednjoj školi, a nakon toga kao savjetodavac na HZZ-u.
Predsjednik sam „Udruge obitelji s četvero i više djece cetinskog kraja“ u drugom mandatu, dva mandata dopredsjednik udruge, koja se bavi očuvanjem temeljnih vrijednosti našeg naroda, a to su brak kao zajednica jednog muškarca i jedne žene, vrijednost ljudskog života od začeća, zaštita djece i prava obitelji da odgaja djecu u skladu sa svojim vrijednostima, svjetonazorom i vjerskim uvjerenjima. Okupljamo obitelji obogaćene djecom te radimo na njihovom povezivanju, rastu i zajedničkom sudjelovanju u društvenom životu kroz razne aktivnosti volontiranja, priredbi, tribina i građanskih inicijativa. Bavim se analizom demografskih trendova u Cetinskom kraju, organizacijom raznih tribina vezano za pitanja civilnog društva, demografije i razvoja organizacija civilnog društva u smislu što većeg participiranja članova udruge i drugih u društvenim aktivnostima i aktivnom rješavanju problema u lokalnoj zajednici.

Narod.hr: Trenutno je u tijeku javno savjetovanje o izmjenama Zakona o dječjem doplatku. Kako je ta mjera dosad funkcionirala i očekujete li poboljšanja ovim izmjenama koje Vlada trenutno priprema?

Miljenko Marić: Ova tema mi je jako dobro poznata iz osobnog iskustva, ali iz iskustva brojnih članova naše Udruge i to kroz duže vremensko razdoblje. Zakonom o dječjem doplatku koji je doživio niz korekcija i izmjena od 2001.g., a kojim se pruža potpora obiteljima u uzdržavanju djece te koji je lani (1.7.2018.g.) doživio svoju sedmu, ali ne značajnu izmjenu kojom se htjela proširiti baza korisnika odnosno povećati broj djece uključene u potporu, međutim nije se ništa učinilo da te potpore porastu u jediničnim iznosima po djetetu. Prema predviđanjima i izračunima povećanjem imovinskog cenzusa za dobivanje potpore sa 50% proračunske osnovice (1.163 kn) na 70% proračunske osnovice (2.328,2 kn) po članu obitelji Ministarstva i njihovih stručnih službi broj korisnika odnosno djece je trebao biti veći za oko 150 000, ali se to nije dogodilo. Broj korisnika odnosno djece je porastao, ali značajno manje od predviđenog broja. Tako je 2014.g. broj djece korisnika bio 374 900, 2015. ta brojka je bila 357 551, 2016. broj pada na 322 870 djece, a 2017. pada na 290 565.
Prosjek broja djece korisnika dječjeg doplatka u 2018 g. je 291 783, što ni približno nije povećanje u skladu sa analizama i predviđanjima, a 2019.g. u prvih 8 mjeseci prosjek broja djece korisnika dječjeg doplatka je 292 517 . Stavljajući u javnu raspravu izmjene dječjeg doplatka nakon godinu dana (to bi bila osma izmjena) očito je da nove mjere nisu bile niti dobro analizirane niti dobro projicirane, a koji je razlog tome možemo samo nagađati ili zaključiti da nije bilo dovoljno sluha, serioznosti niti je demografski slom shvaćen kao ogroman problem i prioritetna točka oko koje se trebaju usmjeriti svi društveni akteri, a pogotovo izvršna vlast. Zašto je Vlada RH i resorno Ministarstvo tom pitanju najmanje ozbiljno pristupilo, a da su deklarativno svi rekli da je to važno pitanje i ogroman problem?

Broj obitelji koje dobivaju dječji doplatak umjesto za 100.000 povećao se tek za 19.000

Dr. Šterc za Narod.hr: ‘Doplatci nas neće izvući iz demografske krize, trebaju nam ozbiljnije mjere’

Ja ne znam, ali mislim da bi svi odgovori mogli biti samo spekulativne naravi i mogu se svesti na dvije bitne teze, ili ne znaju ili im nije stalo.

Tada smo u javnoj raspravi davali bolji i suvisliji prijedlog, ali on nije usvojen, a sada smo se opet uključili u javnu raspravu po ovom pitanju i dajemo prijedlog da se imovinski cenzus podigne sa 70% na 90% proračunske ( jer se proračunska osnovica već desetljećima ne mijenja i iznosi 3.326 kn.) te predlažemo dvije cenzusne grupe:

  • Ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 45% osnovice (odnosno nije veći od 1.496,70 kn), korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 12% proračunske osnovice (399,12 kn). Previđa se broj od oko 150 000 djece.
  • Ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno iznosi između 45% i 90% proračunske osnovice (odnosno između 1.496,70 kn do 2.993,4 kn), korisniku pripada doplatak za djecu u visini 7,5% proračunske osnovice (odnosno 249,45 kn) Predviđa se broj od oko 150 000 do 160 000 djece koja će dobivati dječji doplatak.

Time se proširuje baza korisnika, jednostavnije raspoređuju skupine, smanjuje se broj cenzusnih skupina s tri na dvije, a time se zadovoljavaju ustavna načela jednakopravnosti, jednake razmjernosti, socijalne pravde i jednakosti.

Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike je nakon godinu dana primjene analiziralo rezultate zadnjih izmjena. Te su izmjene bile čisti populizam i PR, a sada će se opet, bojim se, ministar Zdravko Marić i nova ministrica Bedeković ići u samo kozmetičke izmjene ovog Zakona. Bit će to, strahujem, samo malo PR-a i malo proširenja baze, a sve kako bi uloženi novac (investicija u nove živote) ostala ista, dok će rezultat biti zadržavanje otprilike istog broja korisnika kako se ne bi vidjeli katastrofalni podaci o demografskom nemaru i populističkoj neiskrenoj politici ove vlade i njenog čelnika Andreja Plenkovića.

 

Gotovo sve relevantne političke stranke ozbiljno su zakazale po pitanju demografske obnove

Narod.hr: Svjedoci smo toga da je demografska situacija u Hrvatskoj iz dan u dan sve lošija, a da vladajući ne poduzimaju cjelovite mjere kojima bi se takva kretanja mogla zaustaviti. Kako vidite izlaz iz te situacije?

Miljenko Marić: Hrvatski demografi, ekonomisti, poneki političar, teolozi, sociolozi, antropolozi, filozofi i neki novinari upozoravaju na problem smanjivanja broja hrvatskog stanovništva, sve veće starenje, brojnije umiranje nego rađanje i sve obilnije iseljavanje koji su posebno izraženi u posljednjih 20-tak godina, a od ulaska (1.07.2013.) u EU taj se demografski slom još više zaoštrio emigracijom (odlaskom) između 250.000-350.000 stanovnika. Najnoviji podaci DZS-a za 2018. g. kazuju da je bilo živorođeno 36.945 djece, umrlo je 52.706 osoba, a prirodni prirast je negativan i iznosi -15.761 osoba.

Zadnji podaci DZS za 2016./17./18.g. pokazatelji su stvarnih rezultata rada svih prošlih Vlada RH po pitanju problema izumiranja i emigracije te demografskog planiranja i poticanja. Zbog iznimno alarmantne demografske situacije u cijeloj Republici Hrvatskoj pa tako i na prostoru gradova i općina cetinskog kraja smatramo da su pomoći za novorođene, veći dječji doplatci, porodiljne naknade i drugo poželjni potezi ne samo na razini simbolike nego i zbog opće socijalno-gospodarske situacije. Demografski stimulans i posvećivanje pažnje održanju obitelji (“FAMILY FRIENDLY”) te pozitivnim odnosom prema životu i rađanju odaslala bi se poruka jedinicama lokalne samouprave i drugim razinama vlasti da se zbog depopulacije i izumiranja našeg naroda što prije i što više poradi na iznalaženju pozitivnih rješenja u oživljavanju i sprečavanju negativnih trendova te zamjenom „civilizacije smrti“ i umiranja „civilizacijom života“ i rađanja.

Potičemo gradonačelnike i načelnike, državne dužnosnike, premijera i predsjednicu, ministre, saborske zastupnike, lokalna vijeća i druge znane i neznane da u svoje programe i planove uvrste olakšice za rađanje, novorođenčad i druge mjere za brojne obitelji i djecu kao što su: veći dječji doplatak i pravednije cenzusne skupine, besplatni udžbenici za osnovnu i srednju školu, besplatni prijevoz za srednju školu, manji doprinosi za korištenje vrtića i jaslica ili besplatni vrtići, cjelodnevni vrtićki i jaslički programi, stimuliranje i poticanje poduzetnika koji zapošljavaju majke na pola radnog vremena, povećanje demografske stimulacije za rođenje prvog i drugog djeteta te trećeg i svakog sljedećeg djeteta, mirovinski staž za nezaposlene majke za 3. i svako sljedeće dijete, status majke odgojiteljice za majke koje imaju troje i više djece i pozitivnu diskriminaciju pri odlasku u mirovinu za majke koje su rodile i odgajale više djece, poticana stanogradnja, dodjela zemljišta za novoosnovane mlade obitelji, oslobađanje od komunalne naknade, lakši postupak dobivanja građevinskih dozvola, jeftinije ili sufinancirane građevinske dozvole za izgradnju kuća i obiteljskih stanova, komasacijski i parcelacijski ubrzani postupci za građevinske parcele i drugo.

Narod.hr: Imate li još nešto za poručiti čitateljima Narod.hr-a?

Miljenko Marić: Demografska katastrofa, koja prijeti opstanku naroda i države, pustoši i osiromašuje Hrvatsku te još uvijek nije dovoljan povod da se postigne konsenzus o ostvarivoj populacijskoj politici i strategiji na najvišim razinama vlasti, premda je očito da svaki dan i mjesec kašnjenja nužno donosi još mračniju hrvatsku demografsku perspektivu. Gotovo sve relevantne političke stranke na državnoj razini zakazale su ozbiljno u definiranju vizije i u donošenju relevantnih i kompetentnih strategija i odluka koje bi usmjerile Hrvatsku prema stvarno boljoj budućnosti. Pitanje demografije i života u Hrvatskoj je svim politikama na nekom drugom ili zadnjem mjestu što je svakom dobronamjernom i objektivnom promatraču donošenja političkih odluka posve jasno. Kome nije jasno taj ima druge planove i slijep je za zajedničko dobro. Svatko bi se trebao upitati koliko je do mene i mog slijepila, a koliko do onih slijepaca kojima dajemo da nas vode. „Udruga 4+“ moli i apelira kod dužnosnika svih boja, smjerova, orijentacija, opredjeljenja i svjetonazora da se zauzmu za demografske potpore i podršku obiteljima s posebnim naglaskom na brojnim obiteljima jer su to najvrjednija ulaganja s posebnom dodanom vrijednošću. Rado ćemo im svima izložiti naše ideje za poboljšanje života svih obitelji sa djecom, a pogotovo brojnih obitelji koje su znak i primjer održanja, istinske žrtve, solidarnosti, požrtvovnosti i uzajamnog pomaganja.

Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 50, 100, 200 ili više kuna. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Izvor: narod.hr