Foto: Fah

Josip Bozanić rođen je 20. ožujka 1949. u Rijeci, od oca Ivana i majke Dinke rođene Valković. Roditelji su mu živjeli u Vrbniku na otoku Krku, gdje je rastao i završio osnovnu školu. 

Za svećenika Krčke biskupije zaređen je 29. lipnja 1975. godine u Krku.

Od 1976. do 1978. vršio je službu kapelana u Malom Lošinju i upravitelja župe Ćunski, a potom upravitelja župe Veli Lošinj. Istodobno je upisao poslijediplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je u jesen 1979. postigao akademski stupanj magistra teologije u dogmatskoj specijalizaciji. Krčki biskup ga je potom poslao u Rim, gdje je kao pitomac Papinskoga hrvatskog zavoda svetog Jeronima nastavio studij teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana, a na Papinskom lateranskom sveučilištu studij crkvenoga prava. Ondje je postigao akademski stupanj licencijata iz kanonskoga prava.

Po povratku iz Rima imenovan je kancelarom Biskupskoga ordinarijata u Krku (1986. – 1987.) i generalnim vikarom Krčke biskupije (1987. – 1989.). Od godine 1988. do 1997. bio je predavač dogmatske teologije i kanonskoga prava na Teologiji u Rijeci.

Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je 10. svibnja 1989. godine biskupom koadjutorom krčkim. Za biskupa je zaređen 25. lipnja 1989. u krčkoj katedrali.

Od konstituiranja Hrvatske biskupske konferencije (1993.) bio je u svim mandatima član Stalnoga vijeća HBK.

Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je zagrebačkim nadbiskupom 5. srpnja 1997. godine. Službu zagrebačkoga nadbiskupa i metropolita preuzeo je 4. listopada iste godine u zagrebačkoj katedrali, od dotadašnjega nadbiskupa kardinala Franje Kuharića. Iste je godine izabran za predsjednika HBK. Tu je službu vršio u dva uzastopna mandata do 2007. godine.

Papa Ivan Pavao II. uvrstio ga je u Zbor kardinala Svete Rimske Crkve na svečanom Konzistoriju u Rimu, 21. listopada 2003. Godine ,a papa Benedikt XVI. imenovao ga je 29. prosinca 2011. godine članom Papinskog vijeća za sredstva društvenih komunikacija.

Izvor: narod.hr/zg-nadbisjupija.hr