#Center for Medical Progress

(VIDEO) Potpišite peticiju protiv prodaje organa abortirane djece

DAJTE SVOJ GLAS PROTIV OVOG STRAŠNOG ZLOČINA

NAJNOVIJE