#energetski savez

Rusija – igrač koji na Bliskom Istoku jača odnose s Turskom i Izraelom

U svom članku za New Eastern Outlook F.W. Engdahl tvrdi kako Rusija radi na jačanju energetskog saveza s Turskom i Izraelom

NAJNOVIJE