#fra Marko Oršolić

Tko je fra Marko Oršolić, redovnik koji kritizira Stepinca i Katoličku crkvu, a veliča...

Okrenuo se naš „Crveni fratar“ protiv Boga, Crkve i naroda te sluganski i dalje besramno laže i govori ono i onako kako njegovi nalogodavci traže od njega a sve pod krinkom kršćanskih i ljudskih nastojanja za pravdom i istinom.

NAJNOVIJE