#izvori

Trump se zauzeo da republikanac Moore bude izabran na izborima u Alabami

Vodeći republikanci u Kongresu pozvali su Moorea da odustane od utrke

Za kvalitetan život – potrebno surađivati sa Zemljom

Potrebno odgovornije upravljati Zemljom za kvalitetniji život.

Bošnjak: I bez gradonačelnika SDP ostaje najjača stranka u Vukovaru

I SA SAMO 4 VIJEĆNIČKA MANDATA

NAJNOVIJE