#kurikulna reforma

Plenković o kurikulnoj reformi, pronatalitetnoj politici i obećanjima o 1.000 eura po djetetu

Hoće li to biti u ovoj ili idućoj proračunskoj godini, to ćemo vidjeti, no ostajemo pri tome da demografska, pronatalitetna politika bude jedan od naših ključnih priorieta", kazao je premijer

Akademik Paar: Jokić se pozivao na političku podršku, a ne na stručne argumente

"Ciljevi su kurikulne reforme da se riješi problem preopterećenosti učenika. Sporno je jer za budućnost, za stvaranje generacija koje će biti uspješne u budućnosti, učenici moraju steći znanja koja su nužna za snalaženje u nepredvidivoj budućnosti, a to su temeljna prirodoslovno-matematička i humanistička znanja."

NAJNOVIJE