#Mate Kapović

Kapović: Hrvatski i srpski jedan jezik s jezičnim varijantama, Pupovac: Jezik nije stvar identiteta,...

Pupovac smatra da je veći problem to što se jezik povezuje prije svega s identitetom, a jezik je – po njemu – zapravo stvar slobode i kreativnosti.

Željko Maršić: Neokomunistička mržnja na zagrebačkom Filozofskom fakultetu

Kada je akcija smjene Previšića i Borasa zapela, u pomoć priskače dobro uigrana mreža. Platforma 112, Documenta, B.ab.e...., potiču zasjedanje studentskog plenuma, kako bi Maja Sever i mainstream novinari dobili materijala za promoviranje neokomunističkog bunta.

NAJNOVIJE