#Mijo Jukić

obitelj demografija

Mijo Jukić: Hrvatska izumire – traže se radikalni demografski potezi

Populacijsku politiku treba uključiti u sve pore, na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Mijo Jukić: Pandemija je najveći trag ostavila na demografiji

Očekujemo demografsku revitalizaciju, više sklopljenih brakova i živorođene djece, tako da populacijski problemi budu što manji.
prazna učionica

Hrvatska je u 7 godina izgubila 51 tisuću đaka: Prijeti nam demografski raspad

U 631 školi ima od jedanaest do pedeset učenika, tako da nam prijeti demografski pad i gubitak budućnosti ove države, piše Mijo Jukić.

Zdravstveni sustav u velikim je problemima zbog demografskih i ekonomskih trendova

Gospodarski rast nam je slab pa se sve to odražava na iseljavanje mladih, niske mirovine, plaće, dugove zdravstva i druge državne probleme
investicije ekonomija

U godini pandemije državni dug narastao je za 37 mlrd. kn: Hrvatska treba investicije

Nadamo se da korona kriza ne će utjecati na mlade, stopu mortaliteta i očekivano trajanje života, jer je ovo privremeno stanje

NAJNOVIJE