#milan sitarski

Analitičari nasuprot Komšiću objašnjavaju kako su kolektivna prava naroda u BiH u samom temelju...

"Idealno bi bilo da pripadnici svakoga konstitutivnog naroda i ostalih mogu glasovati za sve predstavnike tih skupina neovisno o mjestu prebivališta"

NAJNOVIJE