#odluka o raspoređivanju novca

Političkim strankama 67 milijuna HRK iz proračuna, “nema novaca” za 4700 ljudi u kontejnerima

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka u 2021. godini u iznosu od 62.052.190,00 kuna.

NAJNOVIJE