#Petra de Sutter

Surogatstvo De Sutter konačno odbačeno u Vijeću Europe

Vijeće Europe je s 83 glasa za, 77 protiv i 7 suzdržanih, odbacilo u utorak prijedlog koji bi otvorio prostor za legalizaciju surogatstva u cijeloj Europi

Odbor Vijeća Europe ponovno odlučuje o surogatstvu, iako je prethodno izvješće odbačeno

Surogatstvo pretvara bebe u robu koja se kupuje i prodaje, te se njime manipulira identitetom i podrijetlom djece koje se lišava povezanosti sa ženom/majkom koja ih je nosila, a za što nedavna istraživanja ukazuju da je štetno za razvoj i dobrobit djeteta

Odgođeno usvajanje rezolucije o surogatstvu u Vijeću Europe zbog sukoba interesa

IZVJESTITELJICA UMIJEŠANA U SUROGATSTVO

NAJNOVIJE