#Prof. Tonči Matulić

Predstavljanje knjige „Pobačaj – drama savjesti“ dr. sc. Tončija Matulića večeras u Splitu

U srijedu 29. svibnja s početkom u 20 sati

U četvrtak predstavljanje knjige dr. Matulića ‘Pobačaj – Drama savjesti’

U četvrtak 31. siječnja u 19.30

Dr. sc. Tonči Matulić: ‘Istanbulska konvencija sredstvo je nametanja jednog iskrivljenog pogleda na čovjeka’

'Stječe se dojam, nadalje, da IK polazi od pretpostavke da žene ne čine nasilje. Zar nema muškaraca, ali i žena, izloženih nasilju od strane žena?'

NAJNOVIJE