#Ranko Matasović

Osnovan Odbor za normu hrvatskoga standardnoga jezika HAZU: ‘Čuvat ćemo hrvatski od aktivista’

'Svaki standardni jezik, a ne samo hrvatski, ugrožavaju aktivisti'

Ranko Matasović: Potakne li Deklaracija ikakve političke promjene, dogodit će se to u Bosni...

Osvrt akademika Matasovića na Deklaraciju o zajedničkom jeziku, točku po točku

Dvoji li HTV i dalje o istini o Domovinskom ratu?

'TUMAČENJE OVISI O IZVORIMA'

NAJNOVIJE