#rom

BiH: Diskriminacija po nacionalnoj osnovi u slučaju ‘Sejdić-Finci’, već 9 godina neriješena

Diskriminirani su, jer im je kao pripadnicima židovske odnosno romske nacionalne manjine uskraćeno pravo kandidiranja za dužnost članova predsjedništva i za zastupnike.

NAJNOVIJE