#savjetovanje

Lezbo-feministički portal “Libela”: Savjetovanje prije pobačaja je neprihvatljivo, jer će to smanjiti njihov broj!

Pobačaji se u Hrvatskoj vrše prema zakonu iz 1978., a danas sve više liječnika odbija raditi pobačaje pozivajući se na priziv savjesti.

Uskoro naknada od 50 lipa za ambalažu od mlijeka i mliječnih proizvoda?

Uvođenje naknade od 50 lipa 2005. pokazala se kao najbolja stimulativna mjera koja potiče na odvajanje otpada.

Ministrica Murganić uputila na savjetovanje ‘Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji’

Sumnja u nasilje obvezujuća za zdravstvene djelatnike, patronažne sestre i pedijatre.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode poziva na novo savjetovanje

Savjetovanje je otvoreno do: 8. kolovoza 2016.

Pridružite se novom savjetovanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Savjetovanje u vezi nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Uključite se u savjetovanje Ministarstva poljoprivrede

Savjetovanje je otvoreno do: 18. srpnja 2016.

NAJNOVIJE