#sekularistički smjer

buđenja

Jure Vujić: Filozofski fakultet, paradigma nedovršene demokratske tranzicije

Aktualni sukobi na Filozofskom fakultetu , najava blokade i verbalni rat su paradigmatični primjer nedovršene demokratske tranzicije unutar akademske zajednice i na sveučilištima.

NAJNOVIJE