Foto: Facebook

Feminizam u mome Imockome
U mojoj zagori
Na mome ladnome kamenu
Nu
Pitan se
Ide li se to?
U suvo ili kašikon?
Kažu kako se ne ide
Kažu kako je to rađa
I borba ljuta
Ljuta je borba kažu i danas
A ja ne bi znala puno o toj temi
Znan zeru
Ono što te nauču kroza osnovnu i sridnju školu
U par redi
I sveži ga tuten
Pripni lipo na prvi plamenitan
T’liko znan
Znan šta su rećemo bile sufražetkinje
I znan za šta se borilo osmoga ožujka
Znan
Al’ ne idjen na derneke na taj dan
Ne iden pečeno ton prigodon
Niti silin igdi
Ne kitin se crljenin karanfilin
Ne pivan pisme borbene
Ogadilo me vrlo
I to cviće i a-fe-že
Vrlo
Na ništa lipa me ne sića

Jopet
S druge strane
Vrlo mi drago što san se mogla školat
Što san dite matere koje se u kući pitalo
Što nisan bila
Rodilo se dite
Bila san
Rodila se ‘ćer
Drago mi vrlo što iman pravo glasa na izborin
To mi je baš po miri
Malo čemu se radujen k’o danu izbora
Idealno nije
To se znade
Ali se ginilo za to
U mojoj glavi
Tolja…Tajo…Mate…Šiljo…ginili su i poradi toga
I moj glas se na dan izbora u nečemu konta
Samo taj jedan dan
Inače skoro pa ne postojin
Ne pridonosin
Svujdi san sviška
Ja
Koja vrlo volin kad je žensko ravno mušku
Ravno
Nikako jednako
Jerbo nije žena ravna mušku unda kad rećemo pije pivu bauštelku
Kad nosa uvik gaće i ravne postole
Kad karta u gostijoni nediljon
Kad baca škripe s auton po seockoj pumpi
Jok
Nije tako ravno
Žena je rećemo ravna mušku kad zgotovi ono što se u našemu kraju skoro do prikučer zvalo
Muškin fakulteton
Kad se rećemo tendi u sport i vridno trenira
Kad opravi štogod po kući
I kad znade bit’
Sama
Zabavit se o sebi
Brez muška
Kad se brez njega znade
Najist
I nasmijat

To je meni feminizam
Meni
Koja nisan feministkinja

A šta san?
Obično žensko
Ono kojemu muško nije neprijatelj
Muško mi je sin
Čovik
Ćaća
Brat
Prijatelj
A zakoni su tuten
Sve što meni k’o žensku triba je tuten
Nema toga zakona koji će osigurat mojoj ‘ćeri kako sebi ne bi natovarila nasilnika i barabu za vrat
Ne mere tuten zakon i policija vele
Triba ‘ćer naučit kako Bog ne voli laganje
A samo lažljiva žena u odresloj dobi pada niza skaline svako zeru
Samo lažljiva žena ima oči k’o panda jerbo krivo otvara vlastitu kredencu koju je kupila davno
Još unda u prvoj godini braka
Prije rećemo sedamlest godina
Sedamlest godina krivo otvara kredencu
I laže
Ne mere lažljivu ženu spasit država, mup, feminizam a ni Trump
Ne mereš kad se udaš zadužit policajca koji će patrolirat niza vašu kuću i motrit ‘ko to, kako i zašto pada niza skaline
Triba ‘ćer naučit’ kako nije sramota krivoga izabrat
Sramota je lagat
I lažima ga krit
Feminizam je rećemo metnit u zatvor onoga
Koji ne zna poštivat žensko
Ali
I ženu koja ne zna poštivat muško

Feminizam jopet vrlo in
Uzmeš neki naoko ženski problem pa se kao za njega boriš
Zakitiš se nekon trakon
Nekin brošon
Prigodno se slikaš
K’o unda kad je naša Sevka nosila broš
Su brojon nezaposleni’
Nezaposleni više nisu u žiži
Nema ji
Sada Sevka brani hrvcke blagajnice
I viče
Kupujmo hrvacko
Baš ona
Nju toka u toj borbi metnit se u prvi red
Dekeko
Pravi je jurišnik
Ima ona i pismu Hrvatica
Što bi jedan Marko još devedeseti reka’
– neće on ni smokve ako na njoj nije hrvacki grb
Taki je to soj
A borba uvik mora bit’ aktualna
Taka je moda
E
A ja san demode
Uvik
Za neki san drugovačiji borbi
I moja pisma je drugovačija
Ime joj
Hrvacki kraljevi
To piva
The Obala
A moje borbe nisu okolo spola
To me ne sikira
Sikiraju me razasute i nepokopane kosti
Zato je meni gledano iz Zagore
Gledano s moga ladnoga kamena
Heroina prava
Rećemo
Gospoja Esih
Jerbo
Njezin bojak
Je i moj
Baš moj
I nisan nevirno žensko
Jok
Meni srce k’o bukara
Kad slušan i gledan tako žensko
Na diku našega
Hrvackoga
Roda
Cilog roda
I ženskoga
I muškoga

Izvor: narod.hr