Goluža tužio Tomaševića DORH-u zbog malverzacija u Gradskoj plinari: Evo prijave!

goluža tomašević
Foto: Fah; fotomontaža; narod.hr

Dr. Trpimir Goluža, zastupnik Mosta u Gradskoj skupštini Grada Zagreba podnio je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i dvije osobe iz gradske plinare Zagreb: Marina Bačelića, direktora Sektora trgovine prirodnim plinom Gradske plinare Zagreb-Opskrba d.o.o., iz Zagreba i Igora Pirije, bivšeg direktora društva Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. zbog gubitka od 560 milijuna kuna u nepunoj plinskoj godini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Goluža je o prijavi izvijestio javnost jučer putem svog facebook profila, kada je napisao:

“Obavio sam svoju ljudsku i građansku dužnost i pokazao političku odgovornost i dosljednost.

5️⃣6️⃣2️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kuna ogroman je novac, no posve promašena i neodgovorna poslovna politika bivše, ali i sadašnje Uprave Gradske plinare Zagreb Opskrba nanijela je još znatno veću materijalnu štetu građanima Zagreba, Samobora, Ivanca, Koprivnice, Svete Nedelje, Kutine, Garešnice, Nove Gradiške, Vrbovca, Pitomače i Križevaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

> Tomašević se kiti tuđim perjem?! Ivica Lovrić nam je pobrojao sve projekte bivše vlasti koje si je Tomašević prisvojio
Uzrokovala je spiralu inflacije i povisila nam troškove svakodnevnog života za 10 – 15%. Tako je ukupna šteta nastala zahvaljujući “sposobnoj” upravi GPZO narasla do par milijardi kuna. Zanimljivo, glavni i odgovoran za takvo poslovanje GPZO i dalje je na upravljačkoj poziciji direktora Sektora trgovine prirodnim plinom.

Kako je to moguće?”

> Goluža tužio Tomaševića: ‘Obavio sam svoju ljudsku i građansku dužnost’

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovom prilikom donosimo samu prijavu. Možete ju pročitati u nastavku.

 

“OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZAGREB

Tekst se nastavlja ispod oglasa

 

Okrivljeni:   

1. MARIN BAČELIĆ, direktor Sektora trgovine prirodnim plinom

Gradske plinare Zagreb-Opskrba d.o.o., iz Zagreba, Radnička 1

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  1. IGOR PIRIJA, bivši direktor društva Gradska plinara Zagreb-Opskrba

d.o.o., adresa nepoznata

  1. TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba i

predsjednik Skupštine Zagrebačkoga holdinga d.o.o.

 

 

K A Z N E N A   P R I J A V A

zbog kaznenog djela iz čl. 246. i čl. 291.

Kaznenog zakona Republike Hrvatske

 

 

Na temelju članka 204. i 205. Zakona o kaznenom postupku, u svojstvu zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba podnosim kaznenu prijavu protiv okrivljenih, zbog postojanja osnovane sumnje da su:

 

  1. okrivljeni pod 1/, kao direktor Sektora trgovine plinom Gradske plinare Zagreb-Opskrba d.o.o., te okrivljeni pod 2/, koji je do 14. listopada 2021. bio direktor trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., kao osobe odgovorne za vođenje poslovne politike trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), uključujući i politiku ugovaranja kupovne i prodajne cijene plina, tijekom 2021. godine zajednički i dogovorno postupali nesavjesno i s krajnjim nemarom, pa su propustili ugovoriti kupovnu i prodajnu cijenu plina koja bi bila najpovoljnija za samo Društvo i za korisnike njegovih usluga, uslijed čega je Društvu u poslovnoj godini 2021. odnosno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. prouzročena šteta u vidu evidentiranoga gubitka u iznosu od 359.000.000,00 (tri stotine pedeset devet milijuna) kuna, koji iznos će se povećati očekivanim gubitkom što će u najmanju ruku iznositi dodatnih 203.000.000,00 (dvije stotine tri milijuna) kuna, koliko iznose troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 30. rujna 2022. godine, čime ukupna šteta nanesena Društvu u plinskoj godini 2021./22. doseže iznos od 562.000.000,00 (pet stotina šezdeset dva milijuna) kuna.

 

dakle,

da su okrivljeni pod 1/ i okrivljeni pod 2/ opisanim radnjama u gospodarskom poslovanju povrijedili dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavili sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim su imovinskim interesima dužni brinuti, prouzročili štetu, pri čemu je prouzročena znatna šteta

 

čime bi

                        počinili kazneno djelo protiv gospodarstva – zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju – opisano i kažnjivo po čl. 246. st. 1. u vezi sa st. 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske,

 

  1. okrivljeni pod 3/ kao gradonačelnik Grada Zagreba koji je istodobno i predsjednik skupštine Zagrebačkog holdinga d.o.o. kao osnivača i jedinog člana Društva, ovlaštenog davati obvezujuće naloge i naputke upravi Zagrebačkog holdinga d.o.o. te preko njega i direktoru Društva, kao službena ili odgovorna osoba propustio obaviti svoju dužnost te pravodobno iskoristiti opciju fiksiranja nabavne cijene plina za dio nabavnog portfelja za kupce kategorije poduzetništvo, odnosno naložiti upravi Zagrebačkog holdinga d.o.o. da od direktora Društva zatraži pokretanje procedure i donošenje odluke za tzv. zaključavanje odnosno fiksiranje nabavne cijene plina za kategoriju poduzetništvo, ignorirajući nagovještaje izglednosti dodatnog povišenja cijene plina, čime je Društvu prouzročena znatna, prethodno opisana šteta,

 

dakle,

                        kao službena ili odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ili ovlast odnosno propustio obaviti svoju dužnost, pa time drugome prouzročio štetu, pri čemu je prouzročena znatna šteta,

 

čime bi

                        počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporaba položaja i ovlasti – opisano i kažnjivo po čl. 291. st. 1. u vezi sa st. 2. Kaznenog zakona Republike Hrvatske,

 

pa slijedom toga predlažem da protiv okrivljenih bude pokrenut kazneni postupak u kojem će biti izvršen uvid u nedatirano „Izvješće o poslovanju društva Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. koje uključuje izvješće o provedenom nadzoru Hrvatske regulatorne agencije od 16. ožujka 2022. godine i nalaze unutarnje revizije“ što je predočeno zastupnicima Gradske skupštine Grada Zagreba na 14. sjednici održanoj 12. srpnja 2022. godine, pregledane poslovne knjige trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. i provedeno financijsko-knjigovodstveno vještačenje, te saslušani svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxx pa nakon toga protiv okrivljenih podignut optužni akt kojim će se tražiti njihovo proglašenje krivima, kažnjavanje po zakonu i obvezivanje na snošenje troškova postupka.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Trgovačko društvo Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. (Društvo) posluje u sastavu Zagrebačkoga holdinga d.o.o. koji je, prema podacima iz sudskog registra, osnivač i jedini član Društva. Društvo je vodeći opskrbljivač prirodnim plinom krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj, a 31. prosinca 2021. opskrbljivalo je kupce na 323.903 obračunska mjerna mjesta, što je značajan pomak u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, budući da Društvo na temelju uspjeha na natječaju koji je 2020. raspisala Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) od 1. travnja 2021. opskrbljuje kupce iz kategorije kućanstva na 11 novih distribucijskih područja. Iz toga jasno proizlazi da je uloga i važnost Društva u socijalnom i gospodarskom životu ne samo grada Zagreba nego i cijele Hrvatske iznimno velika.

Okrivljeni pod 1/ i 2/ su u vrijeme na koje se odnosi ova kaznena prijava bili osobe koje su bile zadužene i ovlaštene za vođenje poslovne politike Društva u sektoru ugovaranja kupovne i prodajne cijene plina. Ta su zaduženja oni preuzeli u skladu sa svojim kvalifikacijama, stručnom spremom i poslovnim iskustvom, što se je sve reflektiralo i u visini njihove plaće. Kao takvi, okrivljeni pod 1/ i 2/ su, postupajući savjesno i profesionalno, morali uočiti procese i tijekove na europskome i svjetskom plinskom tržištu te biti svjesni rasta cijena. Ozbiljne prijetnje drastičnog poskupljenja nabavne cijene pline i najšira je javnost postala svjesna zaoštravanjem napetosti između Ukrajine i Rusije kao najvećega svjetskog proizvođača prirodnog plina, a ta okolnost nikomu nije mogla promaknuti najkasnije 24. veljače 2022., kad je započela ruska agresija na Ukrajinu.

                        Prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Društva, Sektor trgovine prirodnim plinom je nositelj svih poslovnih aktivnosti vezanih za nabavu plina, njegovu prodaju, kalkulacije i definiranje cijena i druge poslove sukladno važećoj energetskoj regulativi. Unutar istog Sektora jasno je i nedvojbeno propisana odgovornost za sve aktivnosti pri sklapanju i praćenju realizacije ugovora o dobavi, prodaji, skladištenju i transportu prirodnog plina. Služba je nositelj i koordinator pri sklapanju i realizaciji ostalih ugovora sa sudionicima na plinskom tržištu kao i koordinaciji odnosa s HERA-om, Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE), Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva – Uprava za energetiku te stručnim udrugama, fondovima za zaštitu okoliša i regionalnim energetskim agencijama.

Isto tako, iz relevantnih internih akata Društva, podredno i iz ugovora o radu,  proizlazi da je za „operativno rukovođenje, planiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje rada Sektora, kreiranje, donošenje i praćenje provođenja plana poslovanja Sektora trgovine plinom te usklađivanje i koordiniranje s ostalim direktorima Sektora, sudjelovanje u kreiranju poslovnih procesa i donošenje odluka vezano za poslove ugovaranja i realizacije dobave i prodaje prirodnog plina, ugovaranja opskrbe prirodnog plina, odnose s kupcima kao i ostalih poslova u svrhu poboljšavanja poslovnih rezultata, nositelj je poslovnih aktivnosti za pripremu, sklapanje i praćenja realizacije ostalih ugovora sa sudionicima na plinskom tržištu sukladno Zakonu o tržištu plina (Ugovor o distribuciji, Ugovor o transportu, Ugovor o skladištenju, Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja, Ugovor o prijenosu prava i obveza i dr. izvršavanje i provođenje odluka nadležnog člana Uprave/ Direktora Društva te podnošenje izvješća o poslovanju Sektora“ odgovoran Direktor Sektora prodaje plinom.

Odlukom o ograničavanju ovlaštenja člana uprave Gradske plinare Zagreb-Opskrba d.o.o., Igor Pirija, direktor Društva nadležan je za poslove Ureda Uprave, Službe za unutarnju reviziju, Sektor ekonomskih poslova i Sektor trgovine prirodnim plinom.

Prijedlog za pokretanje postupka nabave i količine kupovine prirodnog plina za narednu plinsku godinu nadležnom članu uprave dostavlja na suglasnost direktor Sektora trgovine plinom, vodeći računa  o poremećajima kretanja i naglom rastu cijena plina koji je zahvatio međunarodno tržište energenata te utjecaju istih na europske burze i podredno cijenu plina i energenata u Republici Hrvatskoj. Procjena svih okolnosti i činjenica odnosno predviđanje i sprječavanje mogućih negativnih utjecaja na cijenu plina je u nadležnosti direktora Sektora trgovine plinom. On je odgovoran i za izvršenje izvanrednih zadatka prema nalogu nadređenog sukladno svojim stečenim znanjima te za uredno, pravodobno, točno, zakonito i pravilima struke sukladno obavljanje poslova i radnih zadataka.

                        U skladu sa svojim osnivačkim i općim aktima, energetsku djelatnost opsrbe plinom Društvo obavlja kao javnu uslugu (opskrba plinom kućanstva; kolokvijalno: kategorija kućanstva) te kao tržišnu djelatnost (opskrba plinom poduzetništva; kolokvijalno: kategorija poduzetništvo). Dne 18. svibnja 2021. Društvo odnosno njegov Sektor prodaje plina uputio je komitentima iz kategorije poduzetništvo obrazaca ugovora s ciljem ugovaranja opskrbe plinom za plinsku godinu 2021./22 te je s kupcima iz te kategorije sklopilo 8.334 ugovora s fiksnim prodajnim cijenama plina za plinsku godinu 2021./22. Dok je kupcima, dakle, ponuđena prodaja po fiksnim cijenama, bitno drugačije i potpuno nelogično, okrivljeni pod 1/ i 2/ postupili su s nabavnim cijenama.

Naime, postupak nabave plina za kupce iz kategorije poduzetništvo za plinsku godinu 2021./22. okončan je 7. i 11. lipnja 2021. sklapanjem ugovora s dobavljačima (INA d.d., Prvo plinarsko društvo d.o.o.) po varijabilnim (plutajućim, nefiksiranim) cijenama, s opcijom fiksiranja nabavnih cijena! Količine su određene i ugovori sklopljeni temeljem analize Sektora trgovine plinom i na osnovi prijedloga članova povjerenstva naručitelja odlukom o odabiru najpovoljnijih ponuditelja (po grupama predmeta nabave).

Takozvana „nezaključana“ količina plina se odnosila isključivo na sektor poduzetništva. Cijena plina za sektor kućanstva zaključana je za svu količinu ugovorenog plina. Nakon potpisivanja nabavnih ugovora, Društvo je u srpnju 2021. fiksiralo cijene samo za 17 % nabavnog portfelja poduzetništva!

Dne 31. kolovoza 2021. skupština Društva (u praksi: nova uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o.) usvojila je polugodišnje poslovno izvješće Društva i rebalans plana poslovanja koji se mijenjao, s obzirom na spomenuto širenje na novih jedanaest distribucijska područja. No, u rujnu 2021. nadležni član uprave za poslove prodaje plina upozorio je skupštinu Društva na poremećaje kretanja i nagli rast cijena plina koji je zahvatio međunarodno tržište energenata te na utjecaj tih čimbenika na europske burze i podredno cijenu plina i energenata u Republici Hrvatskoj što se, dakako, nužno mora reflektirati i na poslovni položaj i poslovnu politiku Društva. No, malo potom, uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. biva smijenjena.

                        U listopadu 2021. nadležni član uprave, direktor Društva podnosi izvještaj o negativnim okolnostima plinskog poslovanja novoj upravi Zagrebačkog holdinga d.o.o., nakon čega 14. listopada 2021. slijedi njegov opoziv.

S obzirom na novonastale okolnosti, Nadzorni odbor Društva i tzv. Krizni management nove gradske vlasti 27. listopada 2021. održali su sastanak te dogovorili da se „cijena plina povisuje svima kojima je to pravno moguće. Tu je izuzeta javna nabava, ali ona nije toliko problematična jer je dobar dio javne nabave već vezan CEGH. Najavljeno je da će postojati određene iznimke koje će biti naknadno definirane, a prije samog fakturiranja u studenom 2021.“ Dakle, odluka da se teret poskupljenja, na koje se nije reagiralo pravodobno, savjesno i profesionalno, prebaci na druge – na kupce iz kategorije poduzetništva, bila je odluka nove uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.

U sklopu pokušaja sanacije novonastale krize prema tom dogovoru i nalogu uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o., Društvo se obratilo kupcima iz kategorije poduzetništvo dokumentom nazvanim Obavijesti kupcima kategorije poduzetništvo, kojim ih se obavještava o potrebi korekcije cijene plina uslijed poremećaja cijene plina na međunarodnom tržištu. U tom dopisu uprava Društva navela je da se zbog aktualne situacije na svjetskom tržištu očekuje daljnje poskupljenje plina, no – ni tada se ne donosi odluka o „zaključavanju“ cijene za ukupnu količinu plina koji se nabavlja za kategoriju poduzetništvo.

                        Dne 10. studenoga 2021. interna revizorica se elektroničkim putem obratila skupštini Društva (dakle: novoj upravi Zagrebačkoga holdinga d.o.o.) dopisom pod naslovom „Obavijest Skupštini društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.“, u kojem ukazuje na  probleme u kojima se Društvo nalazi te na štetne posljedice zaustavljanja procesa nabave, kao i na stopiranje svih drugih poslovnih procesa, disfunkcionalnost Sektora trgovine plinom koji je djeluje po izravnim nalozima nove uprave Zagrebačkoga holdinga d.o.o., dok je trenutna jedina članica uprave Društva na porodiljnom dopustu tijekom cijele 2021. godine. Uz niz drugih relevantnih činjenica i tvrdnji, u tom se dopisu navodi i sljedeće:

„Obraćamo Vam se obzirom da je financijski položaj i situacija u društvu od početka listopada značajno narušena uslijed destabilizacije tržišta plina, budući je u 2021. g. zabilježen nezapamćen i rekordan rast cijena plina koje se nikako nisu mogle predvidjeti. Navedeno je imalo za posljedicu značajno povećanje dobavne cijene plina za kupce iz kategorije poduzetništvo što je u konačnici rezultiralo neplaniranim gubitkom, koji se za mjesec listopad procjenjuje u iznosu od približno 6,8 mln EUR, što Društvo od svog osnivanja nikada nije zabilježilo.“

                        Iz toga se vidi da su okrivljeni raspolagali pravodobnim i kvalificiranim informacijama koje bi, da su shvaćene ozbiljno i savjesno, i da su tretirane profesionalno, i Društvo i njegove komitente (a njihov broj na spomenuta 323.903 obračunska mjesta primiče se polovici pučanstva cijele Republike Hrvatske!) poštedjelo strahovitih poskupljenja i gubitaka. No, okrivljeni pod 1/ i 2/ su izabrali lakši put, ocjenjujući da je za njihove karijere uputnije slijediti nezakonite i poslovno pogrešne obvezujuće naloge uprave Zagrebačkoga holdinga d.o.o. odnosno okrivljenog pod 3/ koji je kao gradonačelnik grada Zagreba i predsjednik skupštine Zagrebačkoga holdinga d.o.o. presudno sudjelovao u donošenju svih odluke povezanih s nabavom i prodajom plina.

Nije se, dakle, radilo samo o pogrešnoj poslovnoj procjeni, nego o krajnjem nemaru kojim je definirana poslovna politika kojom se ugovarala prodaja plina za kategoriju poduzetništvo po fiksnim cijenama za koje istodobno nisu bile ugovorene fiksne i fiksirane dobavne cijene. Taj krajnji nemar se ogleda i u inertnosti kojom su okrivljeni popratili svakomu poznati razvitak događaja na istoku Europe: samo u periodu od 24. veljače 2022., kad je počeo otvoreni rat u Ukrajini (pa je i potpunom poslovnom analfabetu moralo postati jasno da će doći do značajnog porasta cijene plina), do 31. ožujka 2022. Društvu je zbog nefiksiranja cijene plina nastao dodatni gubitak od 28 milijuna kuna. To je iznos koji se čini beznačajnim u odnosu na dosadašnju štetu koja premašuje pola milijarde kuna, ali je i dalje silno velik.

                        Iz opisanoga proizlazi da postoji osnovana sumnja da su okrivljeni počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret.

 

Podnositelj prijave:

 

_________________________

Dr. sc. Trpimir Goluža,

gradski zastupnik u

Gradskoj skupštini Grada Zagreba

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Podržite nas! Kako bismo Vas mogli nastaviti informirati o najvažnijim događajima i temama koje se ne mogu čitati u drugim medijima, potrebna nam je Vaša pomoć. Molimo Vas podržite Narod.hr s 10, 15, 25 ili više eura. Svaka Vaša pomoć nam je značajna! Hvala Vam! Upute kako to možete učiniti možete pronaći OVDJE

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr dopušteno je registriranim korisnicima. Čitatelj koji želi komentirati članke obavezan se prethodno upoznati sa Pravilima komentiranja na web portalu i društvenim mrežama Narod.hr te sa zabranama propisanim člankom 94. stavak 2. Zakona o elektroničkim medijima.