#Deklaracija o zajedničkom jeziku

hazu

M. M. Letica: Osupnut sam Štambukovim umanjivanjem odgovornosti Kolanović, potpisnice protuhrvatske Deklaracije o zajedničkom...

Ne smijemo zaboraviti hrvatske domoljube koji su svojim životom platili borbu za hrvatski jezik
štambuk kolanović

Akademik Štambuk za Narod.hr: Vjerujem da mnogi koji su potpisivali Deklaraciju o tzv. zajedničkom...

'Skrbiti nam je o jeziku jer jezik hrvatski, i to trojedni, naša je idealna Domovina'
maša kolanović

Tko je Maša Kolanović, potpisnica Deklaracije o tzv. ‘zajedničkom jeziku’ i nova članica suradnica...

Posebno je zanimljivo da je HAZU u svoje redove primio potpisnicu neojugoslavenskog pamfleta

Sanda Ham: Sarajevska obznana ne može ugroziti hrvatski jezik u Hrvatskoj, ali može izvan...

Manifesti poput sarajevskog iscrpljivali su se u gušenju nacionalnog jezika i osporavanju nacionalnoga bitka

Hrvatsko kulturno društvo Napredak: Deklaracija o zajedničkom jeziku je politikantstvo

Hrvatski jezik imao je tešku prošlost te je kontinuirano bio osporavan

Ivica Šola: Njemačka uz pomoć Srbije obnavlja Jugoslaviju

Kako je izgledno, ako se ne raspadne, EU će biti u podijeljen u "razrede", onaj niži bit će jamačno i "postjugoslavenski razred"

Čičak: Deklaracija o ‘zajedničkom jeziku’ politički je projekt marginalne skupine ‘jugokopljanika’

Željko Jovanović 2012. ukinuo je Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika

Ivo Banac: Čisto jugoslavenstvo i velikosrpska gusjenica

Prostor čistog, bijelog i praznog unitarizma uvijek je pogodovao velikosrpskom imperijalizmu.

Jure Vujić: Jezikova juha neo-jugoslavenskom Esperantu

Jezik treba osloboditi mitova

DHK: deklaraciju o zajedničkom jeziku iznjedrio je regionalni projekt

hrvatski jezik, premda Ustavom RH zajamčen, treba više brige, njege i zaštite

NAJNOVIJE