#Dragutin Lalović

Fakultet političkih znanosti – evo još nekih profesora, dionika represivnog aparata

Krajem 1989. godine u Službi državne sigurnosti bilo je zaposleno 854 djelatnika

NAJNOVIJE