#eugenički pobačaj

pobačaja

Broj legalnih pobačaja u Poljskoj smanjio se za 90% nakon zakona koji zabranjuje eugeničke...

Broj legalnih pobačaja u Poljskoj smanjio se za 90% u 2021., nakon sudske presude kojom je zabranjen pobačaj u slučaju prenatalne medicinske dijagnoze kao što je Downov sindrom

NAJNOVIJE