#glifosat

Europska komisija objavila produljenje dozvole za uporabu glifosata na 18 mjeseci

Bruxelles je odobrio odluku jer su zemlje članice odbile "preuzeti odgovornost" o tom pitanju

Glifosatu ‘tehničko’ produljenje dozvole za 18 mjeseci?

ODLUKA DO 30. LIPNJA

Dražović: Lobisti su utjecali na promjenu mišljenja o kancerogenosti glifosata, kojeg Hrvati već imaju...

KORISTI SE U POLJOPRIVREDI I PROIZVODNJI HRANE

EP traži da se dozvola za glifosate produži na samo sedam godina

MOGUĆA KANCEROGENOST I ŠTETNA SVOJSTVA

NAJNOVIJE