#Hrvatska udruga kriznog menadžmenta

Četiri velika grada dobila karte procjene rizika od potresa: Provjerite ih i sami!

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta izradila je karte s procjenom rizika i ranjivosti...

NAJNOVIJE