#izumiranje

Novo masovno nasukavanje kitova na jugu Čilea

Najmanje 60 uginulih kitova pronađeno je u novom masovnom nasukavanju nakon onog 2015. kad je uginulo njih oko 330

Brojnim ptičjim vrstama u Europi prijeti izumiranje

DEGRADACIJA POLJOPRIVREDNIH PODRUČJA

Polarni medvjedi izumiru, a politika ne čini ništa

KLIMATSKE PROMJENE

NAJNOVIJE