#željko holik

Bivši Kuščevićev savjetnik Holik povezan s kupnjom zemljišta u Nerežišćima i dalje radi u...

Holik je sudjelovao u otkupljivanju zemlje koju je općina Nerežišće na kraju prenamijenila

NAJNOVIJE