Prilog Kurikulnoj reformi – promocija Leksikona Odgojno-obrazovnih znanosti

U srijedu, 7. lipnja, u 19,30 sati u dvorani svetišta Svete Mati slobode na Jarunu održat će se promocija “Leksikona odgojno-obrazovnih znanosti” u izdanju Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske (AOOZH).

Na tribini će biti riječ i o aktualnoj kurikulnoj reformi u hrvatskom školskom sustavu te Leksikonu kao strateškom sredstvu za provođenje reforme.

Predstavljači su: akademik Vladimir Paar, prof. dr. Ante Bežen, prof. dr. Dragan Milanović, Ljiljana Klinger, prof., mr. sc. Ivan Marijanović, urednik i prevoditelj.

Leksikon je rezultat rada 184 međunarodna autora, sadrži 1 384 stranice, 986 jedinica i 605 natuknica.

Namijenjen je studentima, profesorima, odgojiteljima, roditeljima, novinarima, političarima…

Leksikon odgojno-obrazovnih znanosti djelo je iznimne kvalitete i kulturni događaj koji se, prema sudu recenzenata, na hrvatskom tržištu javlja svakih 25 godina.

Karakterističan po znanstvenoj ozbiljnosti, društvenoj aktualnosti i kršćansko-humanističkoj viziji u sagledavanju odgojno-obrazovne problematike i traženju odgovarajućih rješenja.

Plod je bogatog iskustva, velikog znanja i dugogodišnjeg rada renomiranih autora, koji su u ovo djelo saželi vrijedne rezultate, objavljene u brojnim specijaliziranim studijama, knjigama, časopisima i drugim edicijama. Sada, u izdanju Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Leksikon je dostupan na hrvatskom jeziku.

184 međunarodnih autora, ponajviše iz onih zemalja u kojima se odgojno-obrazovna problematika najviše proučava, u 986 jedinica i 605 natuknica (dakle 1591 odrednica), obradila su aktualne odgojno-obrazovne teme te ponudila vrsnu sintezu stvarnog stanja i sadašnjeg znanja o odgojno-obrazovnoj problematici.

Leksikon je namijenjen ponajprije studentima odgojno-obrazovnih (društveno-humanističkih) znanosti fakultetâ, sveučilištâ i viših škola, profesorima, odgojiteljima, roditeljima te svima zainteresiranima za odgojne i školske probleme na različitim razinama i u različitom kontekstu: novinarima, političarima,sindikalcima…

Za naše hrvatske prilike Leksikon može poslužiti kao panoramski pregled stvarne odgojno-obrazovne problematike, ali i putokaz u istraživanju i razvijanju najboljih dostignuća – svjetskih, europskih i hrvatskih. U tom smislu može biti dobra podloga i vrijedno uporište našoj aktualnoj reformi obrazovanja i školstva, kako bi se postigla bolja jasnoća ciljeva i strategija te iskoristili zbiljski potencijali i mogućnosti osoba i ustanova, koje su nositelji svake reforme.

Leksikon ima 1 384 stranice, na finom otisku, po vrlo pristupačnoj cijeni, kako bi bio dostupan što većem broju zainteresiranih. Leksikon može biti vrijedan dar dragim osobama.

Prigodom promocije može se nabaviti po sniženoj cijeni.

Izvor: narod.hr