#Ivica Šola

Nadbiskup Đuro Hranić: ‘Dr. Šola nije ukrao tekstove prof. Dogana niti ih zlorabio!’

NEUSPJEH KAMPANJE BLAĆENJA DR. IVICE ŠOLE

Pakrac: Javna tribina hrvatskih branitelja

SVE ZA HRVATSKU, HRVATSKU NI ZA ŠTO

Ivica Šola: Poduzmimo nešto!

Jedna od najvećih boljki demokracije je njeno svođenje na partitokraciju, te samim time politiku na teatar: Vi iziđete na biralište i pokušate "kupiti kartu"...

NAJNOVIJE